„TOTUS TUUS” Szent II. János Pál pápa és a Boldogságos Szűz Mária – lelkinap a nagybecskereki plébánián