Takmičenje iz vjeronauke, prijem za nagrađene na likovnom konkursu, biskupija