Székesegyház felszentelésének napja, nagybecskereki egyháztanács napja