Sveti Petar i Pavao – Proštenje ( crkvena slava) Rusko Selo