Sveti Marija Magdalena – Proštenje ( crkvena slava) Novo Miloševo