Sveti Ilija – Proštenje ( crkvena slava) Banatski Monoštor