Sveta Katarina Aleksandrijska – Proštenje ( crkvena slava) Bočar