Sv. Vendelin – Proštenje ( crkvena slava) Crna Bara