Sv. Većeslav – Proštenje ( crkvena slava) Kruščica