Sastanak proširenog rukovodstva organizacije Halo za Karpatsku regiju, Budimpešta