Sastanak Liturgijskog odbora u sedištu biskupije u 10 sati