Rođenje Ivana Krstitelja – Proštenje ( crkvena slava) Vrbica