Proštenje Banatska Topola, susret poštovaoca Djevice Marije