Oproštaj maturantkinja devojačkog internata – 17 sati, biskupska misa u katedrali