Mária és az édesanyák (nők) Isten megváltó művében – lelkinap a nagybecskereki plébánián nők számára