Különleges nevelési igényű hittanosok találkozója Nagybecskereken