Kántorok és liturgiában segédkezők találkozója Nagybecskereken