Egyházmegyei ifjúsági találkozó a szláv ajkú fiatalok számára – Fejértelep