Dan starih osoba i paljenje adventske sveće na nivou Biskupije u 9 i 30 min.