Érdi zarándoklat

A Nagybecskereki Egyházmegye zarándoklatot szervezett Érdre 2015. május 10-én tiszteletreméltó Bogner Mária Margit (1905-1933) melencei születésű vizitációs nővér mielőbbi boldoggá avatásáért.

A zarándoklatról bővebb beszámoló a Hírvivő hetilap május 17-i számában olvasható.