Elsőáldozás és elsőgyónás Törökbecsén

Május 30-án, Szentháromság vasárnapján, az ünnepélyesen bezárult zsinatunk délutánján, 17 órakor megkondultak a harangok a törökbecsei Assisi Szent Klára templom tornyában. Hét harmadikos kislány és három kisfiú vonult be ft. Mellár József plébános után a templom folyosójára, ahol felsorakoztak. Izgatottan várták a szentmise kezdését, hiszen ők voltak azok, akik megkezdték a szentmisét azzal, hogy megkérték szüleik áldását erre az alkalomra. A szülők is izgultak, hiszen valamennyiüknek az első gyermekük lépett úgy be a templomba, hogy először vegye magához az Oltáriszentséget.

elsoaldozokbecse2021Ezen a napon tették fel a koronát az oktatásra és előkészületre, hogy magukba fogadják Krisztus Testét. A gyerekek gyorsan leküzdötték az izgalmakat és bátran vettek részt a szentmisén. Első nagy munkájuk, a hit megvallása valóban bátran és határozottan történt, majd maga a Szentség befogadása is fegyelmezetten és tisztelettudóan zajlott. A plébánoson is látszott a megelégedettség, a szülők és a hívek arcán szinte nem szűnt a mosoly és boldogság. Mindezt a Krisztus megújult gyermekei, az elsőáldozók okozták.

Hálát adhatunk az Úrnak és a kedves szülőknek, hogy adták ezeket a gyermekeket erre az útra. Istennek mert akarta őket, a szülőknek meg hogy gondozták, nevelték és szorgalmasan küldték a hittanra és a szentmise látogatására. Hála, hála, hála!

Egy héttel korábban viszont a másodikosok végezhették el először életükben a lélek megtisztítását, az elsőgyónást, ugyancsak hét lány és három fiú, Istennek legyen hála.

elsogyonokbecse2021

Fotó: Pataki Róbert, Pósa Gabriella