Első tavaszi munkaakció a padéi plébánián

Számomra mindig nagy lelki öröm, ha azt tapasztalom, hogy többen szívügyünknek érezzük az egyházközségi munkálkodást, és tevékenyen részt vállalunk a templomunk környéke, valamint a temetőnk rendben tartásában, vagy éppen segédkezünk a templom díszítésekor.

A vasárnapi szentmise végén mons. Fiser János atya tavaszi 3 napos kalákás munkaakciót hirdetett a katolikus temetőbe, ahol több szemétrakás tornyosul, valamint 18 darab szilfa kivágásra vár a Kolping székház körül, amit ajándékba kap a parókiánk.

A padéi hívek közül többen példás keresztény életről tesznek tanúságot, amikor traktorral, pótkocsival érkeznek, hogy kalákában dolgozva közösen végezzék el a meghirdetett munkát, hiszen Isten minden egyes jótettet számon tart.

A hittanosainkat is közösen a hittantanárral arra neveljük, hogy az együtt végzett önkéntes munka mindig közösségépítő.

Három napig folyt a serény munka. A kávészünet, lángos fogyasztás ideje, vagy amikor az önkéntes munka résztvevői jóízűen fogyasztották a finom kolbászos babpörköltet, alkalmat biztosított a pihenésre, viccelődésre, de a távlati tervek, elképzelések megbeszélésére is.

Szerdán a munkaakciót záró ebéden János atya az asztali áldás előtt hálát adott Istenek, hogy sikeres munkaakciót tudhatunk magunk mögött, hiszen 8 háromtonnás pótkocsi szemét a temetőből elszállítva, 16 szilfa „leterítve”, ágai legallyazva, és kb. 20 köbméter fának örvendhet a parókia fáskamrája. A két állva maradt szilfa az Elektrovojvodina szakmunkásait várja, mert az ágaik között több villanydrót vezet keresztül, ők majd az áramtalanítást elvégzik a vezetékeken és utána kezdetét veheti a fakivágás.

Köszönetet mondott mindenkinek a segítségért. Kiemelte, hogy köszönet jár az időseknek, betegeknek is, hiszen ők buzgón imádkozva Havas Boldogasszony közbenjárását kérték, hogy februári napsütés kísérje a munkálatokat.

Az ima meghallgatást nyert s a nap beragyogta mind a három napunkat, és mindnyájunk lelkét, mert a közösség ereje ismét igazolta: ha összefogunk és szeretettel dolgozunk, hatalmas szemétdombokat és magas fákat takarítunk el a helyéről.