Elhunyt Mons. Botka József pápai prelátus

„Akik igazságra tanítottak sokakat, örökkön-örökké tündökölnek, miként a csillagok” (Dán 12,3)

A nagybecskereki megyéspüspök és az egyházmegye papsága Isten akaratában megnyugodva, szomorú szívvel tudatja, hogy

Főtisztelendő
Mons. BOTKA JÓZSEF
pápai prelátus, nyugalmazott plébános

életének 87., papságának 61. évében
2017. május 5-én, szentségekkel megerősítve elhunyt.

Elhunyt paptestvérünk földi maradványait 2017. május 9-én 9 órakor ravatalozzuk fel a nagykikindai plébániatemplomban, majd a 11 órakor kezdődő engesztelő gyászmisét követően Nagykikindán a mokrini temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Nyugodjon békében!