Együtt a krisztusibb jövő érdekében

„Egyházmegyei zsinatunk elsődleges feladata mindannyiunk hitbeli megújulása, az Isten szeretetében való elmerülés és az embertársi szeretetben való megerősödése./…/ Egyházmegyei zsinatunk egy három éves kegyelmi idő, egy intenzív munkafolyamat, mely akkor igazán eredményes, ha mindannyian bekapcsolódunk. Az együtt imádkozás, az együtt gondolkodás, a beszélgetések szent ideje ez. A közös útkeresés ideje, egy szebb és egyre inkább krisztusibb jövő érdekében, egy nyitott, befogadó és szerető Egyház felé.”

Nagybecskereki Egyházmegye/Zsinat/Püspöki dekrétum

Egyházmegyénk első zsinata 2017-től 2020-ig tart. Egy, már fentebb is említett, három éves kegyelmi idő, mely sikerességének érdekében együtt, összefogva kell dolgozzunk.

E cél megvalósítása érdekében, a zsinati iroda munkadokumentumokat készített, melyeket minden plébániai közösségnek, egyházi intézményekbe is elküldtek, küldenek.

Többek között a muzslyai Emmausz kollégium diákközösségébe is. Ebben az évben a diákok már a második ilyen dokumentumot dolgozzák fel nevelőtanáraikkal, Gabona Ferenccel és Gerdof Zsoltival.

Ezek az összejövetelek a jókedv és a kitartó munka szellemében folynak. A kollégisták érdeklődve, új ötletekkel telítődve állnak a közös munka elé annak reményében, hogy egyházmegyénk első zsinata sikeres lesz, s megvalósítsuk mindazt, amit Isten segítségével jónak találunk.