…Egy istenarc van eltemetve bennem…

A Délvidéki Háló bogozóinak lelkinapját Nagybecskereken tartották március 10-én.

Az összejövetel mottóját Reményik Sándor: Istenarc című költeményéből kölcsönözték: … Egy istenarc van eltemetve bennem:/Antik szobor, tiszta, nyugodt erő./Nem nyugszom, amíg nem hívom elő…

Nagyböjti bogozói találkozóval-lelki nappal kezdtük a 2018-as hálós évet, hálát adva az irgalmas és szerető Istennek az elmúlt évért, amelyben a Délvidéki Háló működésének 20 éves jubileumát ünnepeltük meg. Először a találkozás örömét osztottuk meg egymással, majd visszaemlékeztünk az elmúlt év személyes és hálós élményeire, örömeire és bánataira (mert azok is akadtak)

– mondta a szervezet vezetője, Halmai Tibor.

A találkozó folytatásában a bogozók egyeztettek a 2018-as év hálós eseményeiről  és megfogalmazták a Délvidéki Háló céljait a folyó évre vonatkozólag, amelyben kiemelt szerepe lesz a családoknak, a Kárpát-medencei összetartozásnak,  valamint a fiataloknak.

Nagyböjti útravalót/elmélkedést Masa Tamás atyától kaptak a jelenlévők, aki Vreckó Ferenc atyával együtt biztosította számukra a gyónási lehetőséget, majd együtt mutatták be a szentmise és megszentelték a Háló irodát, valamint a Nagybecskereki Püspökségi Caritas központját.