Dr. Német László SVD püspök mondott homíliát az AGAPÉ kiadó 40. születésnapján

Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök, a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnöke mutatta be a hálaadó szentmisét és mondott homíliát az Agapé ferences kiadó fennállásának és tevékenységének 40. évfordulóján, április 14-én. Főpásztorunk prédikációját teljes egészében közreadjuk:

Krisztusban kedves testvéreim!

Mi az igazság? Ezt a kérdést szegezte Pilátus Jézusnak. Ez a mindannyiunk számára jól ismert kis jelenet rámutat arra, milyen fontos számunkra emberek számára az igazság. Az igazság gondolata, annak keresése mindig is foglalkoztatta az embereket, és Pilátus példáján látjuk, még a politikusokat is.

Ma az igazság felőli kérdésünk átalakulóban van. Ma egyre gyakrabban már nem azt kérdezzük, hogy mi az igazság, hanem azt, hogy: kié az igazság? Ki tudja legjobban megformálni és bemutatni azt, amit igazságként akar elhitetni az emberekkel. Az igazság közlésében, annak formálásában nagyon nagy szerep jut a tömegtájékoztatási eszközöknek, legyen az nyomtatott sajtó vagy elektronikus hírforrás, avagy egyéb tájékoztatást szolgáló médium. A különféle lehetőségek és igazság formálások özönében ma egy külön fogalom lett a fake news szóépítmény, amely annyit jelent, mint nagy arányokban, néha világot átfogó méretekben megkísérelt tudatos félretájékoztatás. A fake news esetében nem csak egy kis csúsztatásról beszélünk, hanem egy komplett téma, hír félremagyarázásáról, féligazságok és tudatos hazugságok egységgé kovácsolását jelenti. Ilyen (ál)hírekkel egész nemzeteket lehet mozgatni, vagy akár a fél világot is meg lehet vezetni.

Hogy miért kezdem az AGAPÉ 40. születésnapján ezekkel a gondolatokkal a prédikációt? Azért, mert az AGAPÉ kiadó kifejezett hivatása és küldetése, hogy kommunikáljon, hogy igazságot tolmácsoljon és továbbítson nyomtatott vagy elektronikus formában. Az AGAPÉ kiadó tehát a tömegtájékoztatás, az igazság-keresés és az igazság továbbadásának fontos területén működik.

De milyen alapokon is áll az AGAPÉ kiadó, mint a katolikus média egyik lényeges szereplője? Úgy gondolom, hogy az elmúlt 40 év megmutatta, hogy az AGAPÉ Isten útjait járta/járja, Isten szolgálatában akarja a kinyilatkoztatott krisztusi igazságot tolmácsolni a mindenkori ember számára.

Mert a világban, kedves ünneplő testvérek az igazság legfőbb és legelső kommunikációs forrása maga Isten. Ahogy a Zsidókhoz írott levél ezt röviden leírja: „Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz a prófétákban; ezekben a végső napokban Fiában szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, aki által az időket is teremtette. Mint dicsőségének kisugárzása és lényegének képmása, ő tartja fenn hathatós szavával a mindenséget.” (Zsid 1, 1–3.)

Milyen az Isten kommunikációja? Az isteni kommunikáció, az isteni igazság szabadságban történik és szabadságra hívja az embert. Isten kinyilatkoztatta önmagát számunkra, az emberek számára, de nem követeli meg tőlünk, hogy tudatlanul, nyomás alatt válaszoljunk az Ő gyengéd közeledésére. Türelmesen várja, hogy szabad akartunkból válaszoljunk szavára és szabadon fogadjuk el Őt. Ahogy Jézus is, akiben az isteni igazság kinyilatkoztatása lezárult – ez azt jelenti, hogy benne az isteni igazság a maga teljességében úgy lett számunkra nyilvánvalóvá, hogy ahhoz többet hozzá nem lehet tenni – mindig azt mondta magáról: szabadon választom azt, amit teszek. Szabadon és szeretetből, azért mert szeretem a mennyei Atyát, bízom benne és az Atya végtelen szeretetével szeretem az embert. Isten közelségének, gyengéd szeretetének megtapasztalása erősítette Jézusban és az erősíti bennünk is benső szabadságunk és lehetőséget ad arra, hogy Jézussal keressük az igazságot, melyet a szerető Isten közölt a világgal. Kedves testvérek, a szabadság és az igazság összetartozik. Hiszen, ahogy Paul Michael Zulehner, korunk egyik legismertebb osztrák teológusa fogalmaz gyakran: szabadság igazság nélkül relativizmus, igazság szabadság nélkül fundamentalizmus.

Az Isteni igazság és szabadság fényében elmondhatjuk tehát, hogy az AGAPÉ arra hívatott, hogy úgy közölje a világgal az igazságot, hogy az szabaddá tegyen bennünket, és az isteni igazság továbbadásával lehetőséget teremtsen arra, hogy növekedjen is szabadságunk. Mindemellett azonban arra is serkent minket, hogy megismerjük és szabadon elfogadjuk az isteni igazságot és azt elmélyítsük életünkben, mert akkor képesek leszünk arra, hogy a krisztusi szeretetet örök és egyetlen igazságának iránytűjével tájékozódjunk a világ oly sok, hamis hatalomról szóló igazságnak tűnő hír-özönében.

Ezzel a szolgálatával az AGAPÉ tökéletesen beilleszkedik az egyházi tömegtájékoztatási eszközök feladati körébe. Mert mire is gondolok?

Ferenc pápa az év elején megjelentette üzenetét a 2018-as Tömegtájékoztatási Világnapra, melynek címe: Félretájékoztatás helyett a béke szolgálatában. Ebben az üzenetében a pápa olyan keresztény újságírást sürget, amelyik nem a szenzációt, hanem az igazságot keresi; a feltűnés hajhászása és az erőszakos nyelvezet helyett próbál alternatívát kínálni az olvasóknak. A médiában dolgozókat arra buzdítja a Szentatya, hogy térjenek vissza eredeti küldetésükhöz és legyenek az igaz hír, az örömhír őrei. A hamis hírek célja, hogy megtévessze és manipulálja az olvasót. Terjesztésükkel olykor politikai döntéseket akarnak befolyásolni és gazdasági előnyökhöz kívánnak jutni. A közösségi oldalakon pedig az olvasó gyakran nem disztingvál és „virálissá” teszi, vagyis világszinten szétterjeszti a hamis híreket. A félretájékoztatás drámája az, amikor valaki a hamis hírek nyomán hitelét veszti, vagy amikor ellenségként mutat be másokat és akár konfliktusokat is szíthat – mondja a pápa. Az ilyen félretájékoztatások mozgatórugója gyakran a hataloméhség. Mindannyiunk feladata ezért, de különösképpen is a keresztény sajtó feladata, hogy feltartóztassuk ezt a hamisságot és a krisztusi örömhírt hirdessük. Felelős magatartásra kell nevelni korunk emberét, amely a félretájékoztatás önkéntelen terjesztése helyett a lelkek megkülönböztetésének képességére és a hamis próféták leleplezésére tanít. A Szentatya üzenete szerint az első nagy fake news-t, azaz hamis hírt, a kígyó találta ki a paradicsomban. A kísértő hihető álarcot öltött és „bedumálta” az embernek a hazugságot. A kígyó csábítása mindig hamis és vonzó érveléssel tör utat az ember szívébe – akárcsak a hamis hírek. A paradicsomban zajló bibliai epizód megmutatja, hogy a félretájékoztatás sohasem ártalmatlan. Sőt, gyászos következményekkel jár, ha hiszünk neki, mivel az igazság látszólag csak apró elferdítésének is veszélyes következménye is lehet.

S hogy konkrétan mi legyen az orientáció a lelkek megkülönböztetésében, a hírek és a próféciák helyes megítélésben? Az Isteni kinyilatkoztatás lényege. A krisztusi örömhír lényege, amely szeretetben és a közösségi élet növekedésében nyilvánul meg. A krisztusi igazság szabaddá tesz, gyógyítja az ember félelmét és sebeit, vígasztal és soha nem szít félelmet, soha nem lázít mások ellen, nem akarja közösségek szétesését, távol áll tőle a gyűlölet hangja és mindennemű félelemkeltés. Az isteni szeretet egy családdá akar formálni mindenkit, minden egyes embert, hiszen minden ember itt a földön Jézus Krisztusnak, a szeretett Fiúnak a képmása.

Az AGAPÉ immár 40 éve dolgozik fáradhatatlanul azon, hogy az igaz hírt, a Krisztusban megismert örömhírt, a szeretet szavát adja tovább. Kérjük a mindenható Istent, adja kegyelmét, hogy a következő években, évtizedekben a AGAPÉ továbbra is az isteni szeretet tolmácsa legyen. Isten bőséges áldása kísérje jelenlegi és volt munkatársait, Károly atyát, aki ennek a kiadóháznak évtizedeken át volt odaadó vezetője.  Ad multos annos AGAPÉ!