Délvidéki Régiós HÁLÓ-találkozó Muzslyán

2022. november 25-26. Délvidéki Régiós HÁLÓ- találkozó volt Muzslyán az Emmausz Kollégiumban.

A főszervezők Halmai Tibor és Ági, valamint a muzslyai házigazdák szívvel-lélekkel készültek a hálós barátaik érkezésére, akik Délvidék 20 településéről és Budapestről mintegy nyolcvanan érkeztek.

A kollégium kápolnájában Halmai Tibor régióvezető köszöntötte az érkezőket. Nyitóbeszédet mondott a találkozó indító gondolatai kapcsán, majd ismertette a két napos rendezvény programját.

A nyitó szentmisét Ellias Oholledwarin SVD, magyarszentmihályi kormányzó mutatta be Vreckó Ferenc zentai plébánossal együtt.

A finom vacsora után szentségimádással és zenei áhítattal folytatódott a program Ellias Ohoilledwarin SVD, és Vreckó Ferenc atyákkal. Ezután személyes beszélgetések, elcsendesedés következett.

Szombaton a reggeli szentmisét Vreckó Ferenc atya celebrálta.

Schön György a Kárpát-medencei Háló vezetőségi tagja, aki hazajáró hisz Nagybecskereken nőtt fel, gitárral és énekszóval kezdte a visszatekintését a 33 éves, krisztusi korba lépett Kárpát-medencei Háló mozgalomra. Beleszőtte személyes tapasztalatait, a hálós identitást. Ezen kívül megemlítette, hogy még két jubileumot ünnepelünk ebben az évben, ugyanis 25 évvel ezelőtt Zentán szervezték meg a Délvidéki Háló első találkozóját és 20 évvel ezelőtt volt az első Háló-találkozó Muzslyán.

Ezután vendégelőadónk Nevelős Gábor SJ, jezsuita szerzetes, a budapesti Jezsuita Szent Ignác Kollégium rektorának előadása következett: Imádság és munka a természetben – átfogó ökológia Ferenc pápa szerint címmel.

Személyesen bemutatkozott majd bemutatta az 500 évvel ezelőtt Loyolai Szent Ignác által megalapított jezsuita rendet.

Előadásából néhány gondolatot idézünk, amelyek mélyen bevésődtek a szívünkbe. „Az ima az Istennel való kapcsolatunk kialakulását és elmélyítését segíti. A munka igazi mély értéke a szolgálat, amely akkor okoz igazán örömet, ha az ember megvalósítja benne küldetését. Ferenc pápa immár tíz éve vezeti a katolikus egyházat. A Laudato si’ enciklikája rámutat arra, hogy a teremtett világ megóvása érdekében egy átfogó ökológiai szemléletet kell kialakítsunk, amely az Istennel, az embertársainkkal és a természettel való szeretetkapcsolatot jelenti. Sajnos a mai világban anyagi haszon és jövedelemszerzés céljából nem törődve a későbbi következménnyel, tönkretesszük környezetünket, az élő világot. Isten nem ilyennek álmodta meg a világot. Egy szeretetközösséget akart, amelyet a teremtéstörténetben úgy fogalmazott meg, hogy mindaz jó, amit teremtett.

A szent ignáci lelkület lehet a kiindulópontja a teremtett világ pusztulását megakadályozó imádságos lelkületünknek. Rácsodálkozni Isten szeretetére és vágyni rá, hogy mi is részesei legyünk ennek a szeretetnek. Vegyük észre és tegyük a jót. Ápoljunk az Istennel és az embertársainkkal való kapcsolatot”- mondta az előadónk

Az előadást kiscsoportos beszélgetések követték, amelyben a résztvevők a hallottakat fejtegették, megosztották gondolataikat egymással.

A délután folyamán választható programok voltak: a kézműves műhelyt Torjai Zita Katalin kézműves oktató vezette. Az alkotók gyöngyszemekből koszorút fűztek egy mécses köré. A hangulatos hangszerbemutatót Micsik Béla népművész tartotta.

Szünet után a hét kiscsoport öt – öt percben bemutatta azt, amire az előadás inspirálta őket (jelenet, pantomimjáték, dicsőítő ének, vers…).

Mivel ádvent első vasárnapjának előestéje volt, meggyújtottuk az ádventi koszorú első gyertyáját és előtte ádventi énekeket tanultunk és énekeltünk.

Az ezt követő kultúrműsorban a Muzslyai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület citerazenekara és a Cickafark énekcsoport néhány népdalkoszorúval örvendeztette meg a találkozó résztvevőit.

A Délvidéki Régiós Háló- találkozó záró gondolatait Schön György összegezte, majd köszönetet mondtunk az Úrnak a csodálatos együttlétért. Megtapasztaltuk Isten szeretetét, jelenlétét. Mindenki lelkileg feltöltődve indult haza, hogy otthon folytassa a teremtett világ védelmére irányuló, valamint Isten és embertársaival való szeretetközösséget építő küldetését.

A rendezvény megszervezését támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti közösségi Titkárság, és a Nemzeti Együttműködési Alap.