Családos Háló Zentán

Június 2-án Zentán Háló-találkozón vehettek részt a családok. Mintegy kilencvenen jelentünk meg Bácskából, Bánátból és Budapestről. A programok alatt a szervezők gyermekfoglalkozást biztosítottak a kisgyermekes családoknak. A téma a házassági válság és annak leküzdése volt.

A találkozó szentségimádással kezdődött a Kis Szent Teréz templomban, melyet Ivković Róbert diakónus vezetett, majd a Kertek helyi közösség termében folytatódott a program. Schön György, budapesti barátunk, a Háló vezetőségének tagja, felhívta a figyelmünket a Háló kezdeményezésére, amellyel a Nemzeti Összetartozás napjára, július 4-re emlékezünk. Kihangsúlyozta, hogy a fájdalmas emlékezés évfordulóján vegyük számba és szólítsuk meg élő szóval a határaink túloldalán élő néhány barátunkat, ismerősünket! Telefonáljunk, és a határtalan szeretet hangján fonjuk tele a Kárpát-medencét, megerősítve megtartó személyes kapcsolatainkat. Nagy József esperes bevezető gondolataival nyitotta meg a kerekasztal beszélgetést. A három különböző lelkiséghez tartozó házaspár osztotta meg tapasztalatait. Lehocki Gábor és Zsuzsa (Emmanuel közösség), Újvári Mihály és Izabella (Házas Hétvége), Tallós Attila és Boglárka (Fokoláré lelkiség) beszéltek az elmúlt közös évek nagyobb és kisebb nehézségeiről. A beszélgetést Beretka Mária vezette.

Az igazán őszinte tapasztalatok mélyen megérintették a résztvevőket. Minden házaspár kiemelte a közös imát, az őszinte beszélgetések fontosságát, és arról is beszéltek, hogy mennyire meghatározó a közösség, amelyhez tartoznak. A válság egyben magában hordozza a növekedés lehetőségét is, hiszen minden átküzdött nehézség lehet egy-egy lépcsőfok a személyes lelki fejlődésben, de ugyanakkor a pár életében is. A kiscsoportokban megbeszélésre kerültek a hallottak, és mindenki hozzáfűzte a személyes tapasztalatait.

Az ebéd után a Hit és Fény előadását, a Szerencsés Jankó című színdarabot tekinthettük meg. Jankó szolgálatai után üres kézzel tér haza, ennek ellenére anyja nagy szeretettel fogadja. A sérült gyermek sokszor csak az édesanyjának érték, mert ő önmagáért szereti azt, ugyanis aki szeret, az mindig többet és máshogyan lát, Isten szemével.

Nekünk is így kell viszonyulnunk a házastársunkhoz, hogy felismerjük azt az ajándékot, amit Isten készített a számunkra. Sokan csak későn, vagy egyáltalán nem veszik észre, hogy nem a saját elképzeléseik szerint kellene formálniuk társukat, hanem szeretve segíteni őt az Isten által kijelölt úton. A találkozó hálaadó szentmisével zárult, amelyet Nagy József zentai esperes és Michels Antal, a józsefvárosi plébániatemplom plébánosa, valamint Pásztor Béla zentai diakónus közreműködésével mutatott be. A szentmisén zenei szolgálatot a Kis Szent Teréz plébánia dicsőítő csoportja vállalta. Ez a szentmise egyben a hittanos gyermekek évzáró ünnepe is volt.

A Zentai Háló találkozó megvalósulását a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alap támogatta.