Családfesztivál volt Muzslyán

A muzslyai plébánia keretében működő Don Bosco Családok Egyesülete szervezésében tartották meg a 2. családfesztivált Muzslyán május 21-én.

A rendezvény szentmisével kezdődött a Szűz Mária Szent Neve templomban, amelyet a Nagybecskereki Egyházmegye főpásztora, Dr. Német László SVD mutatott be oltártestvéreivel együtt. A püspök atya homíliájában beszélt a tavaly októberi püspöki szinóduson elfogadott, a családról szóló dokumentumról.

A nap folytatásában a felnőtt résztvevők három előadáson vehettek részt. Mellár József törökbecsei esperes-plébános témája A család helyzete a mai világban volt. Dr. Magyar Lóránt diakónus Az elveszett érzelmek nyomában címmel tartott előadást. Msgr. Gyuris László székesegyházi plébános az Irgalmasság rendkívüli szentévének témájával foglalkozott előadásában, amelyet Irgalmasság a családban címmel tartott.

A gyerekek ezalatt külön foglalkozásokon vettek részt az oratórium keretében. Az animátorok ügyességi és kreatív játékokat szerveztek számukra.

A találkozón a Don Bosco ifjúsági kórus és zenekar is fellépett.

A rendezvényen mintegy nyolcvanan vettek részt, a helybeliek mellett Nezsényből, Adáról, Szabadkáról, Erzsébetlakról, Lukácsfalváról, Szentmihályról, Nagybecskerekről érkeztek.

A Családfesztivál a Segítő Szűzanya tiszteletére körmenettel és májusi ájtatossággal zárult.