Caritas-idősek, betegek gondozása Mikuláskor

Szent Miklós napjának reggelén a Nagybecskereki Caritas házi gondozási szolgálat ápolónővérei, nem mindennapi szerelésben, sajátkezűleg készített szerény ajándékokkal  indultak védenceink gondozására. A názáreti kis Jézus, Megváltónk születésének örömhírét vitték ezzel idős, beteg, sok esetben magányosan élő  védenceink otthonába.