Búcsú Szajánban

Augusztus 20-án a szajáni Szent István tiszteletére felszentelt templomban mutatott be ünnepi szentmisét ft. Koncz Tibor atya paptestvéreivel együtt.

Msgr. Fiser János atya a homíliájában felhívta a hívek figyelmét Szent István király 3 legfontosabb örökségére: a magyar nemzeti öntudat ápolására, Szűz Mária tiszteletére és a Római Katolikus Keresztény hit ápolására. Kiemelte, hogy soha ne tagadjuk meg a nemzeti hovatartozásunkat, mert az ilyen ember még a más nemzetiségűek előtt is értéktelenné válik. Beszélt a Szűzanya tiszteletéről és a kitartásról. Soha nem szabad feladni, csüggedni. Ebben is példaként áll előttünk István király a fia elveszítése után.

A szentmise végén a hittanos gyermekek rövid, de tartalmas és megható műsorral tették még színesebbé ezt az eseményt.

Az ünnepség a plébánián közös agapéval zárult.