Boldog Bogdánffy Szilárdra emlékeztek szülőfalujában

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspökre emlékeztek szülőfalujában, Feketetón október első vasárnapján. A zarándoklaton Észak-Bánát szinte minden plébániája képviseltette magát, az Északi esperesi kerület valamennyi lelkipásztora jelen volt, valamint Közép-Bánátból és érkeztek zarándokok, Mellár József esperesplébános vezetésével.

Az ünnepség Rózsafüzér-imádsággal kezdődött, amelyet P. Sóti János SJ vezetett, majd a kikindai Ifjúsági kvartett adott rövid hangversenyt Détári Margita vezetésével.

Az ünnepi szentmisét msgr. Fiser János általános helynök vezette, homíliát Koncz Tibor esperesplébános mondott. Szentbeszédében Bogdánffy Szilárd életének egy-egy állomását ismertetve hívta fel a jelenlévők figyelmét arra, hogy megtalálják, saját életükben miként tudják hitélményük tapasztalatait átadni és abban megerősíteni környezetüket.

A szentmise végén Hajdu Sándor plébános, bírósági helynök örömmel köszönte meg paptestvérei, a zarándokok és az ünnepséget előkészítők munkáját, imáját, jelenlétét, kihangsúlyozva, hogy Boldog Bogdánffy Szilárd tisztelete mind inkább kezd meghonosodni a Nagybecskereki Egyházmegyében.