Boldog Bogdánffy Szilárdra emlékeztek szülőfalujában

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspökre emlékeztek szülőfalujában, Feketetón október 2-án. A zarándoklaton főként Észak-Bánát plébániáinak a hívei vettek részt, de törökbecsei, töröktopolyai és beodrai zarándokok is szép számban érkeztek. A zarándoklat Rózsafüzér-imádsággal kezdődött, amelyet Mellár József törökbecsei esperesplébános vezetett, ünnepi szentmisével folytatódott és agapéval zárult. A szentmisét Koncz Tibor nagykikindai esperesplébános mutatta be msgr. Fiser János általános helynökkel; Hajdu Sándor bírósági helynökkel, Feketetó plébánosával; Mellár József esperesplébánossal; Király Tibor kisoroszi plébánossal; Szemerédi Pál magyarcsernyei plébániai kormányzóval és az ünnepi szentmise szónokával, Masa Tamás atyával.

Az előttünk lévő kép emlékeztet bennünket a csodálatos, szent életű püspökre, Boldog Bogdánffy Szilárdra, aki itt született, néhány méterre ettől a helytől. Innen indult el az útja, ami a vértanúságban, a nagyenyedi börtönben teljesedett ki. Bogdánffy Szilárd élete és példája számunkra is megszívlelendő, jelzi, hogy a 20. és 21. században is lehet szentül élni.

– mondta Tamás atya, aki hangsúlyozta, hogy valamennyien meghívást kapunk az életszentségre, az üdvösségre.

A Bogdánffy-zarándoklatot, amelyet az idei évig a vértanú püspök emléknapján tartottak szülőfalujában, msgr. Fiser János általános helynök elmondása alapján a jövőben október első vasárnapján ünnepelik majd. Ezáltal mindazok számára lehetővé válik a zarándoklaton való részvétel, akik munkaviszonyban vannak. Hajdu Sándor bírósági helynök, plébános hangsúlyozta, hogy a jeles ünnepségre nem csak Észak-Bánát, de az egész Nagybecskereki Egyházmegye híveit is szeretettel várják abban a reményben, hogy mind többet imádkoznak a falu jeles szülötte szentté avatásáért.

A kicsiny észak-bánáti falu Boldog Bogdánffy Szilárd mellett még két papi hivatást adott a Nagybecskereki Egyházmegyének: Király Tibort 1988-ban, Masa Tamást 2003-ban szentelték pappá.