Betegek kenete

A Nagybecskereki Egyházmegyében a Pasztorális Bizottság javaslatára nagyböjt 5. vasárnapján – Feketevasárnap –minden egyházközségben szorgalmazzák a betegek és idősek napjának a megszervezését. Nagybecskereken ezen a napon mindazok, akik lelki megújulásra vártak, szentgyónáshoz járulhattak. A székesegyházban az ünnepi szentmise keretében – amelyet Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök mutatott be msgr. Gyuris László székesegyházi plébánossal – kiszolgáltatták a betegek kenetét.