Bérmálkozók püspökségi szintű találkozója

Hagyományosan a Virágvasárnapot megelőző szombaton tartják a Nagybecskereki Egyházmegye hittanosainak a találkozóját, amelyen Dr. Német László SVD püspök megismerkedik a bérmálkozásra készülő fiatalokkal, egyúttal bemutatja nekik a székesegyházat is.

A találkozó keretében a főpásztor magyar és szerb nyelven köszöntötte a bérmálkozókat. A sokszínű Bánát szórványjellege egyre jobban megnyilvánul ezen az összejövetelen is, hiszen a nem magyar anyanyelvű hittanosok száma folyamatosan növekszik. Párhuzamosan két helyszínen zajlott a találkozó, amelynek keretében két lelkipásztor foglalkozott a fiatalokkal.

A szláv anyanyelvűeknek Masa Tamás atya beszélt mindazokról a lelki gyümölcsökről, amelyek gazdagítják lelki életünket és hangsúlyozta a bérmálás jelentőségét. Elias Ohoiledwarin SVD atya a magyar anyanyelvűeknek Jim Caviazel életpéldáját mutatta be, valamint megosztotta amerikai tanulmányainak tapasztalatait is a jelenlévőkkel.

Tekintettel a márciusi hideg időjárásra, a fiatalokat – akiknek rendhagyó módon még hógolyózásra is lehetőségük volt a püspökség udvarában – találkozó szünetében forró teával kínálták, majd főpásztori szentmisével folytatódott az összejövetel. A püspök atya magyarul és szerbül mondott homíliájában beszélt annak fontosságáról, hogy még a bérmálás előtt megismerkedhessen a fiatalokkal; bemutatta a székesegyházat és kiemelte a bérmálás szentségének fontosságát. Ezen a szentmisén a fiatalok olvastak fel, a zenei szolgálatot Elias SVD atya látta el Micsik Béla hitoktató-kántor segédletével.

Az összejövetel végén hagyományosan Coca Cola-hamburger menüvel vendégelte meg a főpásztor egyházmegyéje fiataljait.

Dr. Német László SVD püspök tíz éve vezeti a Nagybecskereki Egyházmegyét, s célja, hogy a fiatalok örömmel és ne félelemmel készüljenek a bérmálkozásra. Ezért eltörölte a bérmákozók vizsgáját, helyette bevezette a bérmálkozók találkozóját. Emellett a bérmálkozásra készülő fiataloknak a plébániájuk területén fát kell ültetniük és részt kell venniük egy szociális programban.

A bérmálások Isteni Irgalmasság vasárnapján kezdődnek meg a Nagybecskereki Egyházmegyében, s bérmálások naptára a következőképpen alakul:

ÁPRILIS 8. NEZSÉNY 11 óra
ÁPRILIS 22. TÓBA 9 óra és KISOROSZ 11 óra
ÁPRILIS 29. NAGYKIKINDA 9 óra
MÁJUS 6. MAGYARCSERNYE 10 óra
MÁJUS 13. MUZSLYA 10 óra
MÁJUS 19. SZÉKELYKEVE 17 óra
MÁJUS 20. NAGYBECSKEREK 9 óra és SZENTMIHÁLY 11 óra
JÚNIUS 3. CSÓKA 9.30 óra
JÚNIUS 10. ERZSÉBETLAK 10 óra és TORONTÁLVÁSÁRHELY 17 óra
JÚNIUS 17. ÉCSKA 11 óra