Bérmálkozásra készülő fiatalok Kisoroszon

Kisoroszon is a bérmálkozásra készülő fiatalok mintegy nyolcvan tujacsemetét ültettek el a templomkertben és a parókia udvarában, Koncz Tibor esperes vezetésével. Segítségükre voltak egyházközségünk idősebb tagjai is. A tujacsemeték Nagy István kisoroszi származású szabadkai lakos adománya.