„..bátorság és előrelátás…”

Ezen a vezérfonalon méltatta az aracsi plébánia védőszentjét, Szent István királyt ft. Tapolcsányi Emánuel tordai plébániai kormányzó. Ő mutatta be az ünnepi búcsúi szentmisét, és szentbeszédében az erények megtartásáról és azok melletti kitartásról beszélt, párhuzamot vonva szent királyunkkal.

Emánuel atyával együtt misézett a házigazda, ft. Mellár József esperesplébános, valamint ft. dr. Horváth László bácsföldvári plébános, P. Jelen Janez SDB és ft. Halmai János törökbecsei káplán. Az olvasmányokat Tápai Leon papnövendék olvasta fel. A hagyomány szerint, az áldás után a kenyérszentelés következett. Az új kenyérből a jelenlevő hívek is kaptak. A megáldott kenyeret két harmadikos kisdiák, Link Luca és Horváth Roland kínálta tálcán a templom kijáratánál. Nagy öröm, hogy annak ellenére, hogy hétköznap volt a szentmise, elég szép számban jöttek össze a hívek ünnepelni. Istennek legyen hála ezért a szép napért, amelyet jól jellemez a válaszos zsoltár is: „Légy áldott Szent István király!”

Kép: Link Májer Krisztina