Bár a napok tovaszálltak, az emlékek csendben fájnak

Fájó szívvel emlékeztünk arra a hat héttel ezelőtti napra, amikor tragikus hirtelenséggel a gondviselő Isten magához szólította mons. Fiser János pápai káplánt, általános helynököt, plébánosunkat.

E hó 12-én padéi Havas Boldogasszony templomban az ő emlékére misét, mutatott be Pethő László atya Mészáros Attila állandó diakónus segédletével. A szentmisében az elhunytról Pethő atya emlékezett meg. Kiemelte, hogy minden felmerülő kérdést úgy oldott meg, hogy azok egyházunk javát szolgálhassák és bárhol végezte hívatását a helybeli hívekkel mindig tudott közösséget építeni.

Látóbb a lélek, mint a macskaszem
s lázas szemek közt tisztán áll az oltár.
Szódról lefoszlik minden cifraság
s szív-ezredek dobbannak, hogyha szóltál. (Áprily Lajos)

A feltámadás reményében szép emlékét, áldásos lelki vezetését és munkáját tisztelettel őrizi Padé hívő népe.