Az Ő akarata a legbiztonságosabb gondviselés

Megtelt a nagykikindai Assisi Szent Ferenc plébániatemplom az elmúlt vasárnapi szentmisére. Kiemelkedő pillanatok voltak, amikor ft. Szemerédi Pál atya a szószékről szentbeszéddel fordult a hívőközösséghez, melynek két és fél évig volt lelkipásztora. A nagykikindaiakat váratlanul érte a hír, hogy kedves lelkipásztorukat áthelyezik. A távozó atyától a hívek szerény műsorral búcsúztak el, megköszönve, hogy gondjukat viselte. A nyomasztó pillanatokat Kökény Gizella szavalattal próbálta megkönnyíteni. Szelíd, jámbor lelkipásztor volt, hangzott el az elköszönő szövegben. A hívek imáikban arra kérik az Urat, hogy Pál atya az új közösségét Isten segítségével vezesse. Az atya megköszönte a Jóistennek, hogy másodízben is a nagykikindai hívőközösséget szolgálhatta, ugyanis lelkipásztori szolgálatát ebben a közösségben kezdte káplánként. Az Ő akarata a legbiztonságosabb gondviselés, emelte ki, és bocsánatot kért mindenkitől, ha olykor nem volt eléggé türelmes.