Az együvétartozás és a folytonosság jegyében

Kevevára

A hertelendyfalvi Testvériség-Egység Általános Iskolában tartották meg december 17-én a Dél-bánáti karácsonyi szokások és betlehemes játékok sorrendben XX. találkozóját.

A fennállásának második évtizedét lekerekítő rendezvény előtt, annak folytonosságát szem előtt tartva, mégpedig a maroknyi dél-bánsági közösség rendíthetetlen összetartásának eredményeképpen!, 1998 és 2013 után az idén újra a vojlovitzi közösség nyitotta meg béfogadó kapuit. A december középi összejövetelen az ún. last-minutban történő szervez(ked)ést felvállaló Dél Pacsirtái Gyermekkórus mellett egy-egy hertelendyfalvi, székelykevei, torontálvásárhelyi, sándoregyházai, fejértelepi, kevevárai és udvarszállási, illetve két verseci csoport mutatkozott be a tanintézmény diákszínpadán. A közelgő Karácsony apropóján Halász Béla, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke és Pastyik Róbert pancsovai plébános osztották meg ünnepváró gondolataikat. Nemcsak az egybegyűltekkel, de a helyszínelő média ( Pannon RTV, Pancsovai RTV – Magyar Percek adás és Hét Nap vajdasági magyar hetilap ) révén, a különböző okoknál fogva távol maradókkal is egyaránt. Az MNT nevében ezt, a testület által is kiemelt jelentőségű rendezvényt Salamon Géza, a székelykevei Žarko Zrenjanin Általános Iskola igazgatója köszöntötte, további támogatási szándékairól is biztosítva egyben. Köszöntőt, a sor végén pedig köszönetnyilvánítást Györfi Sándor helybéli zenetanár, szervező koordinátor, a pacsirták karnagya mondott. Rendhagyóan néven nevezve szinte minden jóakarót, akik e rendezvényt segítőkészségükkel felkarolták és magukhoz ölelték. Megelégedéssel nyugtázta, lényegében ezen a hideg, december középi délutánon sem csupán a szokások, a dalok, a játékok, a szavalatok és a karácsonyi  ünnepkört méltató jelenetek találkoztak egymással, de azok is, akiknek igenis szívügyük e hagyományok ránktestált befogadása, megtartása és továbbadása is.

Mint már fentebb említettük, az idei fellépői listára a Betlehemi csillag összesen nyolc, a dél-bánsági régiónak egymástól olykor igencsak távol eső szegletében egzisztáló szórványmagyar települését gyűjtötte egybe. Pontosabban tíz fellépői csoportot, illetve közel száznegyven aktív részvevőt. A Dél Pacsirtái Gyermekkórus fellépését követően egy, ugyancsak a helyi színeket képviselő gyermekcsoport érkezett. A Hertelendyfalvi Református Egyházközség és a Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület közös erőbevetéssel készült produkcióját Szilágyi Zoltán tiszteletes úr, püspöki segédlelkész és neje, Szilágyi Judit kántornő koordinálta. A székelykevei Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület gyermek citerazenekara oktatóik, Kovács József és Magyar Ede közreműködésével mutatkozott be. A formációt a torontálvásárhelyi Magyar Művelődési és Művészeti Központ énekkara követte, majd a sándoregyházai Bonnáz Sándor Magyar Művelődési Egyesület énekkarának és a Moša Pijade Általános Iskola anyanyelvápoló gyermekcsoportjának karácsonyváró, gondolatokkal, énekekkel, versekkel és szokásokkal elegy összeállítása kért egynehány percnyi figyelmet. Az ivanovaiakat Almási Júlia tanárnő készítette fel. Noha az idei találkozó házigazda szerepét, technikai okokból kifolyólag, a Delibláti-homokpuszta szívében lüktető Fejértelep sajnos, nem tudta felvállalni, az alig párszáz lelket számláló falu Ady Endre Kultúregyesülete azért még tartotta a frontot. A susaraiak tizenkét fős gyermekcsoportja Alföldi András egyesületi elnök kíséretében érkezett a magyar nyelvű általános iskolai közoktatás legutolsó pancsovai szigetecskéjét is felölelő hertelendyfalvi tanintézménybe.

A verseci Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület csoportjai közül elsőként az egyesület kórusa gazdagította a találkozó műsorát, majd pedig a hagyományőrzői színjátszó szakcsoport elevenítette fel a néhai Érdsomlyó és környékének betlehemezési szokásait. A nevezett csoportok felkészítését  Túri Gergely és Bene Anna ( kórus ), illetve Lantos Ilona ( színjátszók ) vállalták. A két verseci műsorszám közötti időben a kubinyi lelkes anyanyelvápolók, valamint a lendületességben és a kreativizmusban a legkevésbé sem szűkölködő dobricsevói gyermekek népesítették be a színpadot. A kevevárai Keve Magyar Művelődési Egyesület gyermek színjátszócsoportja pásztorjátékkal rukkolt ki tanárnőjük, Binecz Margit felkészítésében, az udvarszállási Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület gyermekszínjátszói pedig a Kicsi Jézus vándorútja című színdarabbal készültek fiatal kántornőjük, Horváth Gizella közreműködésével.

Az emléklapok és plakátok megtervezésében, illetve elkészítésében Sebestyén Imre nyújtott segítő jobbot a találkozó szervezőinek, a felhasznált tematikus fényképet pedig Fehér Attila Budapesten élő fiatal családapa, egykoron jómaga is hërtelendy lakos bocsájtotta rendelkezésre. A modellül szolgáló százesztendős fotográfia eredetileg Sándoregyházán készült és Miklós Fábiánné gyűjteményéből került ki.

A dél-bánsági régió magyarságának téli találkozójával párhuzamosan, napra azonos dátumon és helyszínen zajlott továbbá az idei Durindón és Gyöngyösbokrétán bemutatott produkciók szakmai (ki)értékelése is. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, a Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztivál Tanácsa és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet közös szervezésben, továbbá a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Nemzeti Tanács anyagi támogatásával megvalósuló képzéssorozat dél-bánsági gyűjtőpontján Nagy István, Sutus Áron,  Raj Rozália hímző- és viseletkészítő-oktató, valamint Szabó Annamária népdalénekes, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének hallgatója beszélgetett a régió szakcsoportjainak vezetőivel.