Áldjon meg téged az Úr!

Elköszöntek a nagybecskereki hívek mons. Gyuris László székesegyházi plébánostól és Masa Tamás atyától, akik augusztus 1-től Pancsován veszik át hivatalukat.

A vasárnapi szentmise keretében Kovács Oszkár, az egyháztanács elnöke mondott köszönetet tízéves szolgálatáért Laci atyának július 29-én. Kiemelte mindazokat a lelki gyümölcsöket, amelyekkel a plébános gazdagította a közösséget a bibliaórákon, az imaórákon és a szentségimádások alkalmával. Tamás atyának megköszönte a közel ötéves szolgálatát, azt, hogy mindig és minden helyzetben alázattal helytállt, rendszeres gyónási lehetőséget nyújtott nap mint nap, s a bibliaórákon a Szent Pál-i tanításokat igyekezett emberközelivé tenni.

A plébánia és püspökség munkatársai nevében Lébhaft Mária köszönte meg mindkét lelkipásztornak a mindennapokban való emberséges hozzáállását az alkalmazottakhoz, azt hogy szolgálatukat igyekeztek mindig Istennek tetsző módon ellátni. Kiemelte, hogy a világi munkatársak nem búcsúznak, mert bíznak abban, hogy a távolság ellenére is együtt működnek majd lelkipásztoraikkal, s lehetőségeik szerint segítik őket munkájukban.

A templomi kórus és az Emmanuel kamarakórus nevében Kelemen Imre, a kórus elnöke mondott köszönetet a kölcsönös megbecsülésen alapuló együttműködésért és azért, hogy a plébánia folyamatosan helyet és lehetőséget biztosít a kórus töretlen működéséhez.

Laci atya a közösséget arra biztatta, hogy a napi evangélium szellemében maradjanak imádságos lelkületűek, s legyenek nyitottak az isteni szeretet befogadására és továbbadására; míg Tamás atya elnézést kért a közösségtől, ha valakit akarata ellenére is megsértett és a kölcsönös, egymásért való imára buzdított mindenkit.

A két lelkipásztort Dr. Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök Pancsovára helyezte Velencei Tamás atyával együtt. Gyuris László atya a pancsovai, óborcsai és tárcsói plébániák és hozzájuk tartozó leányegyházak plébánosa, Masa Tamás atya a torontálvásárhelyi és ópávai plébániák és hozzájuk tartozó leányegyházak plébánosa lesz. Velencei Tamás atya pancsovai és tárcsói plébániák és fíliáik miséző papjaként szolgálja majd Bánát hívő népét.

A főpásztor kinevezése értelmében a nagybecskereki plébánia és a hozzá tartozó leányegyházak plébánosa Pastyik Róbert atya lesz augusztus 1-től.