Adventi találkozások Hertelendyfalván

Mottó: „A Karácsony arról szól, hogy együtt ünnepel az egész család – de nemcsak a skandináv bútorszalonban” ( ismeretlen szerző a Facebook-ról )

A Dél-bánáti betlehemes játékok és karácsonyi szokások első találkozóját tizenhét évvel ezelőtt, 1997 telén szervezték meg Székelykevén. Az elképzelés időközben valódi mozgalommá nőtte ki magát, amelynek, illetve éltetőiknek vándorlása során – a kibocsájtó település mellett, Torontálvásárhely, Sándoregyháza, Ürményháza, Kevevára, Pancsova, Versec és Fejértelep, sőt még Fehértemplom is biztosított befogadó hajlékot. Advent harmadik vasárnapjának előestéjén a régió betlehemezőit az idén Hertelendyfalva látta vendégül.

A hertelendyfalvi közösség legutóbb 1998-ban volt a házigazdája e rangos rendezvénynek, amely mind tömegességét, mind kohéziós erejét tekintve több mint kemény másfél évtizede egyedülálló és példamutató eseménynek számít. Országhatárokon innen és túl – egyaránt. Voltaképpen a dél-bánsági alrégiók szórványmagyarságának a hétköznapok támasztotta kihívásokhoz felnőni igyekvő téli életjeladása ez. Szerény méltósággal hírdetve: hittel és egymás iránti bizalommal, sajnos zömmel önerőre támaszkodva, a látszólag „élhetetlen” vidéke(ken) is lehet nemeset, értékmentőt és időállót alkotni. Hosszas egyeztetés eredményeképpen az idei rendezvénynek végül a Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület székháza biztosított helyszínt, eredményesen kompenzálva termeinek szerény befogadói kapacitását az őszinte családias hangulattal. Bizonyítva továbbá, sok jó kevés helyen is megfér egymás mellett. Gondolva itt fellépőre és publikumra egyaránt, de a tamási udvarán tüsténkedő vattacukros leänkára, s az ugyancsak familiáris vállalkozásban serénykedő kürtöskalács készítő nénékre es.

A[ december 14-ei találkozó jelentőségét annak szellemi atyja, msgr. Fiser János pancsovai plébános is méltatta. Köszöntő beszédében párhuzamba állítva egyúttal a tizenhét évvel ezelőtti invokációt a megélt esztendők hordalékával, illetve a jelen helyzetképével. Nyugtázva, hogy bár a térség több szórványtelepülésen már az anyanyelvápolás intenzitása is lankad, ezek soraiból is érkeztek csoportok, akik erejükhöz mérten köszöntőkön, énekeken, verseken és helyi karácsonyi szokásokon keresztül szólani bátorkodnak őseik magyar anyanyelvén. Az idei rendezvény tizennégy pontba sűrített fellépői keretéből sajnos, már nemcsak a fehértemplomiak hiányoztak, de a temesvajkóciak, a keveváriak, sőt az ürményházaiak is. A bejegyzett művelődési egyesület nélkül maradt udvarszállási fiatalokat a verseci Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület fogadta berkeibe. Az Érdsomlyói-hegy tövéből érkező végvári magyarok anyanyelvápoló gyermekcsoportját Bene Anna koordinálta, az egyesület vegyes kórusát Kiss Nenád, a helyi hagyományos betlehemes játék részvevőit pedig Lantos Ilonka vezette. A sándoregyházai Bonnaz Sándor MME asszonykórusa Almási Júlia tanárnő vezetésével, műsorszámukhoz a falujuk iskolásai köréből választott négy anyanyelvápolós kisnagylányt.

A fejértelepi Ady Endre Kultúregyesület tizennégy fős, ugyancsak anyanyelvápolós gyermekcsoportját Bogos Viorika és Alföldi Aurika készítette fel. Hangszeres produkcióval érkezett a pancsovai Petőfi Sándor MME vegyeskara, Rancz Emil vezetésével. Továbbá a torontálvásárhelyi József Attila Művelődési Otthont képviselő Kéknefelejcs énekcsoport, Bakator János osztálytanító, valamint a házigazda férfikórusa, ifj.Varga József vezetésével. A székelykevei közösség színeit ezúttal is több helyi hagyományőrző/ápoló berkekben készült összeállítás reprezentálta. A Szalmaszál ME hagyományápoló csoportjának asszonykórusával Antal Anna foglalkozott, a legifjabb néptánccsoport tagjaival pedig Papp Mária, Kiss Zoltán és Pámel Karina. A székeli Petőfi Sándor ME-hez tartozó, vegyes korosztályú produkció koordinátora Joó Gyülvész Margit volt. Az al-dunai székely-magyar falvakból toborzott Dél Pacsirtái gyermekkórust Györfi Sándor zenepedagógus vezényelte, míg a hertelendyfalvi gyermëkëcskék karnagyaként a műsorvezetői feladatokat is vállaló Kerekes Emília lépett elő.

Az iskolai/egyesületi anyanyelvápoló csoportot, valamint a helyi egyházközségeket egyaránt képviselő gyerekek felkészítésében Nemcsek Klaudia is vállalt szerepet. Mindezt, megkülönböztetett védnökként a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság támogatta.

A soron következő, XVIII. betlehemes (nagy)találkozó, 2014. esztendei szervezői stafétapálcáját Versec vette át.