A zsinat befejezése

Tisztelt Mindannyian!

Amint azt a pünkösd ünnepére való készületkor levelemben megfogalmaztam, a jelenlegi járványhelyzet következtében a zsinati munka más formában és más tempóban kényszerült továbbhaladni. A plébániai találkozók és a zsinati csoportok megbeszélései sajnos még mindig váratnak magukra, hiszen elsődleges feladatunk és kötelességünk a felebaráti szeretet jegyében megóvni önmagunkat és egymást, így pedig követni azon rendelkezéseket, illetve tanácsokat, amelyek a járvány megfékezését hivatottak szolgálni.

Mindezen körülmények figyelembevételével ezúton szeretném közölni mindannyiukkal, hogy egyházmegyei zsinatunk hivatalos zárására 2021. május 28-30-a között kerül sor.

Tisztelettel kérem, hogy az elkövetkező időszakban, az egészségügyi szabályok betartását szem előtt tartva, szervezzék meg és folytassák a már kiküldött munkadokumentumok plébániai megbeszélését. Amennyiben a helyi plébános indokoltnak tartja, a zsinati animátorral közösen jelöljön ki több időpontot a megbeszélésre, hogy a jelenlegi rendelkezéseket és előírásokat maradéktalanul be tudják tartani midannyiuk egészségének megőrzése érdekében. Az utolsó munkadokumentum, ami az anyagi javakról és az egyházmegye struktúráiról szól, a közeljövőben elkészül és minden plébánia megkapja a már megszokott módon.

„Nézzétek: Isten az üdvösségem! Bizalom tölt el, s nincs bennem félelem, mert az Úr az erősségem, a dicsőítő énekem, és az üdvösségem.” (Iz 12,2) Izajás próféta szavai legyenek előttünk, hogy az ő bizalomteljes lelkületével merjük életünket Isten kezébe helyezni. Így az Ő erőssége fog bennünk lakozni, és mindaz, amit az előttünk álló időszakban teszünk, akár otthon, akár a munkahelyen, akár a zsinati munkadokumentumok megbeszélésein, valóban dicsőítő énekké tud válni, Isten szeretetét és gondoskodását hirdetve.

Reménnyel tekintve az előttünk álló hónapokra, hogy egészségünket megőrizve folytatni tudjuk a közös munkát, Isten áldását kérem Mindannyiukra!

Tisztelettel,
Kántor Viola
a Zsinati Iroda vezetője