A székesegyház védőszentjének ünnepe

Nepomuki Szent János ünnepén tartották a nagybecskereki székesegyház búcsúját. Az ünnepi szentmisét msgr. Fiser János általános helynök mutatta be oltártestvéreivel – msgr. Gyuris László székesegyházi plébánossal, Mellár József, Golob Feliks SDB, Tratnjek Stanko SDB, Halmai János, Masa Tamás és Tapolcsányi Emánuel atyákkal – együtt.

Pünkösd ünnepének másodnapja van, amikor az egyházunk Máriát, az Egyház Anyját ünnepeli. Ebben a légkörben ünnepeljük Nepomuki Szent Jánost, ennek a székesegyháznak és a közösségnek a védőszentjét

– mondta a helynök úr, aki homíliájában beszélt Nepomuki Szent János példájáról ás a Szentlélek hét ajándékáról: – Lángoló példa számunkra ma is, hiszen tanúságot tett hitéről, papságáról, életét áldozta, de a gyónási titkot meg nem szegte. Tanított szavával, hallgatásával és vértanúságával. Mi, a bérmálás szentségében megkaptuk a Szentlélek ajándékait, hogy a Feltámadt Krisztus tanúi legyünk környezetünkben.

A szentmise keretében a felső tagozatos hittanosok Cecília nővér irányításával bemutatták a Három fa legendája című narrált pantomimot, amellyel első helyezést nyertek a közelmúltban tartott egyházmegyei szintű hittanversenyen. A plébánia gyermekkórusának tagjai, akik Kornélia nővér vezetésével énekelnek és névadójukul a székesegyház védőszentjét választották, ünnepi áldásban részesültek.

Az ünnepi szentmise végén a hívek kifejezhették tiszteletüket Nepomuki Szent János ereklyéje előtt.