A székesegyház templombúcsúja

A nagybecskereki székesegyház templombúcsúján, Nepomuki Szent János napján az ünnepi szentmisét Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök mutatta be oltártestvéreivel. Erre a napra mons. Gyuris László székesegyházi plébános Páll József resicabányai plébánost kérte fel, hogy mondjon homíliát magyar nyelven; míg a horvát nyelvű szentbeszédre egykori káplánját, a Temesvári Egyházmegyében szolgáló Novita Draghiát kérte fel. Mindketten hangsúlyozták a gyónási titok szentje életpéldáját, s felhívták a figyelmet arra, hogy tudni kell hallgatni, s tudni kell azt is, mikor kell beszélni. A hittanosok a közelmúltban lezajlott hittanversenyen bemutatott előadásaikkal tették színesebbé a búcsú programját.

A szentmise végén mutatták be a hívek számára Szent Fausztina  Kowalska és Szent II. János Pál pápa ereklyéjét, amelyet Lengyelországból kapott a nagybecskereki közösség. Mindkét ereklyét az Isteni Irgalmasság kápolnájában helyezték el, s a jelenlévőknek lehetőségük volt előttük imádkozni.

Az ünnepség szeretetlakomával zárult a plébánia és püspökség udvarában.