A székesegyház régi keresztjének felállítása

A székesegyház tornyának régi keresztjét a nagybecskereki plébánia udvarában állították fel 2018. november 21-én.