A Nagybecskereki Püspökségi Caritas életéből

A Caritas akkreditált házi beteggondozási program képzői megkezdték a képzéseket.

A Stara Pazova-i szociális intézmény megrendelésére már február végén Nagy Tünde a szolgálat ápolónővére, aki már hetedik éve a Caritas házi beteggondozási szolgálatban tevékenykedik, képzést tartott az ottani szociális intézmény 15 munkatársának. Ez a képzés összesen nyolc napig tartott, ebből 3 napon át a tanfolyamon résztvevők a beteggel és hozzátartozóival való foglalkozás pszichoszociális vetületét sajátították el. A beteggondozás és ápolás elméleti és praktikus részére a résztvevőket négy napon át Nagy Tünde ápolónővérünk képezte ki, a nyolcadik napon pedig a képzettek valahányan a sikeres vizsga után elismervényt vehettek át, amely hiteles házi beteggondozóvá léptette őket elő.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Caritas mint a katolikus egyház segélyszervezet, a sokéves beteggondozási tevékenysége során elsajátított tapasztalatait és megszerzett tudását tovább tudja adni, más intézmények és egyének képzésére tudja fordítani.