A Nagybecskereki Egyházmegye papjainak lelkinapja

A Nagybecskereki Egyházmegye papjai számára 2021. március 17-én lelkinapot szervezett a püspökség. A papok esperesi kerületenként jöttek össze, és ott a ZOOM program segítségével online hallgathatták az elmélkedést. Az Északi esperesi kerület papjai Magyarcsernyén, a Központi esperesi kerület papjai Nagybecskereken, míg a Déli esperesi kerület papsága Székelykevén találkozott. Az előadó dr. Vik János a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának dékánja volt. A püspök atya köszöntője és bevezető szavai után következett az előadás, amelynek témája aktuális volt: A feltámadás lehetséges, ezért mondj igent az életre.

Az előadó kiemelte a papi lelkiség fontosságát és annak néhány alapvető elemét. Minden papnak szüksége van az állandó lelki növekedésre, gazdagodásra, hogy eredményesebben tudja szolgálni a rábízottakat. A papi lelkiséghez tartozik a szegények melletti kiállás, a cölibátus, a szenvedések elviselése, a rendszeres imaélet. A legfontosabb egy pap életében a Krisztussal való állandó együttlét.

Az előadás folytatásában egy képelmélkedés következett. A történet, amelyet a kép ábrázolt, Lukács evangéliumából való, a nyomorék asszony meggyógyítása (Lk 13,10–17). Erről a képről elmélkedett az előadó, a történetet több szemszögből megközelítve. A papi lelkiség gyógyulást és feltámadást hoz. Egy konkrét, életből vett példa is elhangzott az előadásban. A papi lelkiség fontos, és egy megtartó erő, amely segít a papnak abban, hogy küldetését sikeresebben végezze.

A tartalmas előadás után a papság kerületenként folytatta a találkozót.