A kegyelem és öröm napja – Huzsvár László nyugalmazott püspök jubileumát ünnepelték Horgoson

Amikor az I. világháború idején az olasz csapatok a Doberdó-fennsíkon a hófehérre borotvált sziklahegyen a magyar honvédek ellenállását hatalmas ciszternákból vízsugárral akarták megtörni, parancsszó hangzott el: „Kapaszkodjatok össze!” Így, egymásba kapaszkodva talpon tudtak maradni, nem sodorta őket a kopár szikláról a mélybe az erős vízsugár. Nekünk magyaroknak, bácskaiaknak és bánságiaknak is most ismét össze kell kapaszkodnunk, hogy talpon maradjunk, megmaradjunk.

– mondta Huzsvár László a nagybecskereki egyházmegye nyugalmazott püspöke a horgosi Domus Pacis ferences lelkigyakorlatos ház udvarán július 27-én, szombaton megtartott szentmisén. A hálaadó szentmisét a nyugalmazott főpásztor, Német László nagybecskereki és Pénzes János szabadkai egyházmegyék püspökeivel és számos papjával, valamint Orlando Antonini érsek, szerbiai apostoli nunciussal és két testvér egyházmegye képviselőjével, Gyulai Endre szegedi, és Martin Ross temesvári püspökökkel együtt mutatta be püspökké szentelésének huszonötödik évfordulója alkalmából.

Jubileumot ülünk, ezüst jubileumot. Azért jöttünk, hogy püspökké szentelésének huszonötödik évfordulóján köszöntsük László püspök atyát. A püspök ugyanis annyira hozzánő egyházmegyéjéhez, hogy akkor is azt képviseli akkor is, ha már átadja székét utódjának. A püspök elsősorban a lelkipásztorok lelkipásztora. Gondoskodik papjairól, ezáltal pedig a plébániákról és a hívekről is.

– mondta szentbeszédében Martin Ross püspök, ünnepi szónok. Mint mondta, a püspök az apostolok utódja, Huzsvár László atya pedig a Hitélet folyóirat beindításával, és szerkesztésével valódi sajtóapostolkodást végzett, mert a lelkiéletet erősítő folyóiratot nemcsak szerkesztette, hanem olyan időben juttatta el a magyar olvasókhoz a határokon túlra is, amikor a hitéletet minden eszközzel akadályozták a környező országokban is. A temesvári főpásztor emellett kiemelte Huzsvár atya templomépítő bátorságát is. Mint mondta, négy templomot építtetett, és már ez is nagy teljesítmény lenne, ám László atya Kikindán Lelkigyakorlatos, Bókán pedig szociális házat keltett életre. Akinek hite van, az sosincs egyedül, ezért Tartsunk össze egymásért és egymással.

Szombat lévén nem mulaszthatjuk el, hogy ne gondoljunk az Isten anyjára. Adjunk hálát hűségéért, közbejárásáért.

A mai nap a kegyelem és öröm napja. Veled együtt örvendünk, és hálát adunk, hogy az Úr nekünk ajándékozott.

– fogalmazott magyar nyelvű szentbeszédében az ünnepi szónok.

Horvát nyelven Harmath Károly ferences atya mondott prédikációt, amelyben Huzsvár László püspök atya újvidéki plébánosi tevékenységét is méltatta. Úgy fogalmazott, hogy igazi szolgálója ő egyházunknak. Nemcsak az a feladatunk, hogy részt vegyünk a szertartásokon, hanem hogy segítsük, támogassuk egymást. A püspöknek ebben is példamutatónak kell lennie, és nem zárkózhat be a püspökség falai közé.

A szentmise végén Orlando Antonini pápai nuncius méltatta az ünnepeltet. Kiemelte, hogy László püspök atya akkor is Istent dicsőítette, amikor nehéz időket élt az ország. Mint mondta, XVI. Benedek pápa aláírásával Huzsvár püspök atya már megkapta az üdvözlő sorokat, ezért most Ferenc pápa szóbeli jókívánságát továbbítja.

A napokban Ferenc pápa az Ifjúsági Világtalálkozón a fiatalokhoz szólva hangsúlyozta, hogy az egyház és társadalom megtartása és fejlődése két oszlopon nyugszik. Az egyik tartóoszlop maguk a fiatalok, a másik viszont az idősek.

– mondta a pápai nuncius, majd ennek értelmében arra kérte a nyugalmazott püspököt, hogy imáival továbbra is segítse az egyházat.

Német László, a nagybecskereki egyházmegye püspöke háláját fejezte ki Istennek, hogy folytathatja az elődjei, Jung Tamás címzetes püspök, bánáti apostoli kormányzó, és Huzsvár László atya által megkezdett munkát.

„Bácskaiak és bánságiak, kapaszkodjatok egymásba!” – ismételte meg kérésként a Doberdó-fennsíkon elhangzott katonai vezényszót a püspökké szentelésének évfordulóját ünneplő Huzsvár atya miközben megköszönte a vele kapcsolatban elhangzott szavakat.

Kép: Dr.Harmath Károly OFM