A kántor a liturgia résztvevője

Püspökségi szintű kántortalálkozót tartottak 2016. április 16-án, Nagybecskereken. A találkozó házigazdája az egyházmegye általános helynöke, msgr. Fiser János atya volt.

Előadásában a helynök úr kiemelte, hogy az egy héttel korábban tartott liturgiában segédkezők találkozójára nem hívták meg a kántorokat, hiszen ők nem segédkeznek a liturgiában, hanem aktív résztvevői annak: – Az egyházi ének és zene nem választható el a liturgiától, mert a liturgikus cselekmények szerves része – hangsúlyozta.

Rövid áttekintést nyújtott az egyházi zenéről és énekről, majd a II. vatikáni zsinat fényében, saját lelkipásztori tapasztalatai alapján igyekezett rávilágítani a praktikus dolgokra. Felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy igyekezzenek olyan énekeket énekelni, amelyet a nép is ismer, s a közösséget fokozatosan ismertessék meg az új énekekkel. Tegyék lehetővé, hogy a hívek tevékeny résztvevői legyenek az éneknek, s törekedjenek a vallásos népi énekeket is felhasználni.

Fiser atya a kántorok személyiségéről és feladatairól elmondta, hogy komoly alapfeltételeknek kell megfelelniük, mint a hitből fakadó, példás keresztény élet, áldozatvállalás Isten dicsőségére és az egyház javára, imádságos lelkület, rendszeres szentségekhez való járulás. Külön felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a kántorok ne sajátítsák ki az éneklési lehetőségeket és legyenek nyitottak. Ugyanakkor feladatuk korrigálni a dolgok menetét szaktudásukkal és tekintélyükkel.

Nagy Károly székelykevei zenetanár és kántor, a találkozó másik előadója személyes tapasztalatait osztotta meg társaival. Nagyon találóan úgy fogalmazott, hogy a kántor feladata az adott helyen a lehetőségektől függően megvalósítani a legjobbat. A kántori hivatás egyúttal misszió is, hangsúlyozta. Feladataik között kiemelte az utánpótlás nevelését és felhívta a figyelmet, hogy kreativitással nagyon szépen formálható a hívek zenei ízlése, erre számos példával is szolgált.

A találkozó résztvevői az összejövetel végén közösen átmentek a székesegyházba, hogy a szent kapun bevonulva és eleget téve a Szentatya által előírt feltételeknek teljes búcsút nyerjenek önmaguk vagy szeretteik számára.

Az összejövetel közös agapéval zárult a püspöki lakban.